Общество и власт

Публикации от октомври 2018

Заради дружбата между България и Германия, прокуратурата оцени свободата си на два тона семки!*

През май 2011 г. на "Кремер София" ЕООД - дъщерна фирма на една от най-големите германски компании в зърнения бизнес и транспорта "Петер Кремер холдинг Гмбх & Ко КГ", е връчен ревизионен акт. Според документа, с който разполагаме, "Кремер София" има да дава на държавата 7,526 млн. лв. главница и 4,152 млн. лв. лихви.

По принцип в това няма нищо странно: в условията на криза последният кредитор, с когото закъсалият бизнесмен се съобразява, е държавата. В частност обаче историята е съвсем друга.

"Кремер София" ЕООД изобщо не е закъсала фирма. Главницата е натрупана от ДДС, възстановен след износ на зърно, доставено от фирми фантоми. А след две-три посещения на високопоставен немски дипломат в НАП ревизионният акт е "смачкан" толкова здраво, че днес - една година по-късно - за съществуването му никой нищо не знае.

Особено "невежа" по този въпрос се оказва българската прокуратура.

Продължава...

Заради дружбата между България и Германия, НАП покри „зърнена” ревизия за 11,6 млн. лева*

Оказа се, че официалните български власти са готови на всичко, стига редови чиновник да настъпи западноевропейска фирма. Оставяме настрана лобитата, бранещи от българския народ гигантите във фармацевтиката, енергетиката и комуникациите. Става дума за нещо по-дребно. Дъщерна фирма на германска компания сгазва лука по Закона за ДДС и Търговския закон. Или се предполага, че го сгазва.  Вместо истината да излезе наяве по реда, описан в българското законодателство, се случва нещо друго.

Германски дипломат посещава два-три пъти НАП и... данъчните проблеми на дъщерната фирма се изпаряват.

Друг германски дипломат посещава Съдебната палата и хоп - срещу опонентите на "отрочето" е образувано досъдебно производство. Но не какво да е, а за създаване на организирана престъпна група с цел обсебване в особено големи размери. Предвиденото в закона наказание също е подобаващо -  от 5 до 15 години затвор!

Това не може да бъде? За съжаление не само може, но вече се е и случило!

Продължава...

Съдебните експерти – вещи в занаята или „пчелички” на повикване?*

Преди десетина дни, по време на редовната сбирка на Съвета за продължаване на съдебната реформа, правосъдният министър Маргарита Попова лансира една изключително… екстравагантна идея. Според нея, дознателите, прокурорите и съдиите, които се занимават с икономически престъпления и с дела за корупция, задължително трябва да изкарат по една магистратура по счетоводство и финанси. Причината е една: качеството на работата по този тип престъпления е много ниско.

Темите за размисъл обаче са цяла камара. Като се започне от "интимната мисъл" за провала на експеримента, наречен ликвидиране на следствието. И се стигне до нежеланието на държавата да свали от плещите на Темида най-тежкия воденичен камък - вещите лица и съдебните експертизи.

Продължава...

Вещите лица - кривото огледало на Темида? *

Ако има човешка дейност, в която незнанието е абсолютно недопустимо, това е правораздаването. А хората, които нямат право на грешен ход, са вещите лица. Причината за тази окончателна диагноза звучи познато: от качеството на работата им зависят не само полицаите, следователите и прокурорите, но и съдиите. А техните грешки могат да освободят закоравял убиец, да пратят в затвора невинен човек или пък да осигурят на мафията достъп до най-съкровените тайни на държавата.

 

Експертизата често е последното убежище на истината - тогава, когато останалите факти не могат да наклонят везните в нито една посока. Така например, по делото за катастрофата в р. Лим, решаваща роля имаха именно експертите, които трябваше да кажат каква е причината за този тежък инцидент, при който загинаха 12 деца.

Затова

ролята на вещите лица е ключова, особено когато става дума за тежки престъпления

или за спорове от голям материален интерес. Оттук следва, че е логично да се види дали методът на подбор на експертите, начинът на възлагането на задачите и доверието в представените от тях изводи са най-подходящите за случая. Особено на фона на многобройните упреци и съмнения в непрофесионализъм, които засипват прокурорското и съдийското съсловие.

От гледна точка на технологията и реда за подбор на експертите ключова е Глава 18 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Най-общо тя постановява, че когато са необходими специални знания или умения, с каквито органите на съдебната власт не разполагат, за да изяснят обстоятелствата по делото, се назначава експертиза.

Поради това, че житейските факти, които имат отношение към делото, са най-различни, списъкът с въпросните експерти е нужно да е максимално широк - да има медици, инженери, психолози, геодезисти, биолози, графолози, оценители на имоти, скъпоценности, картини и т. н. Според чл.200б от ЗСВ за всеки съдебен район на административен и окръжен съд, както и Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС), Върховната касационна прокуратура (ВКП) и Националната следствена служба (НСлС) се съставя списък на специалистите, утвърдени за вещи лица. Но този списък е само примерен. При необходимост може да се назначат и лица, които не са в списъка, както и такива, които са в списъка на други съдебни райони или съдилища.

И тук се натъкваме на първия проблем. Списъкът на експертите е публичен и се публикува в "Държавен вестник" по искане на министъра на правосъдието, но се поставят на видно място в сградата на съответния съдебен орган и се публикуват в интернет.

За лицата в този списък са оповестени всевъзможни данни - трите имена, домашен адрес, телефон за връзка и данни за образование, специалност, месторабота, заемана длъжност и допълнителна квалификация, продължителност на трудовия стаж, та дори и на стажа им като вещи лица.Тоест - тези експерти са осветени отвсякъде, още преди да бъдат привлечени към което и да е дело.

В това не би имало нищо лошо, ако не ставаше дума за България. Колкото и да е неприятно да го признаем,

на нашата Темида отдавна ѝ се носи славата на лека жена.

Делата често не се печелят, а се купуват, което пък води до логичен извод: след като не е особен проблем да се купи всеки от важните фактори в делото - съдия, прокурор, следовател, адвокат - какъв проблем е да се внуши на съответния орган кой експерт от списъка да бъде привлечен срещу "декориране" на професионализма му в евро или в долари?

Така нещата стават много по-законообразни, защото решението или присъдата придобиват солидна документална подплата във вид на надлежно съставена и подписана експертиза. И е почти невъзможно да се докаже, че съответният специалист е изкривил професионалната си съвест и "леко" е модифицирал аргументите така, че да внуши определен извод.

Вторият проблем е, че при вещите лица с една и съща квалификация, въпросът за случайното разпределение на делата, за които е назначена експертиза, засега е неизпълнимо. Първо - поради разликите в знанията и опита, които мотивират да се избере точно вещото лице Хикс, а не Игрек, Зет и т. н. И на второ място, което обаче е по-важното - поради възможните и често срещани неформалните отношения със съответния следовател, прокурор или съдия.

Няма законов, а и психологически начин тези отношения, формирани в резултат на съвместната работа, да бъдат елиминирани. Няма и как да се противодейства на особените симпатии или доверие към определени специалисти от страна на органа, които води делото на съответния етап. На всичкото отгоре, дори когато вещото лице е добросъвестно, то е ограничено от конкретната задача, която му е поставена.

В чл. 145, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) се казва: "В акта, с който се назначава експертизата, се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата; обектът и задачата на експертизата; материалите, представени на вещото лице..."

Нещо повече, ако експертът не спази поставеното му задание, това е основание неговото заключение да не бъде прието, защото - съгласно чл. 154, ал. 1 от НПК, "експертното заключение не е задължително за съда и за органите на досъдебното производство".

Така че, макар понякога дадените от вещите лица заключения да са в състояние да обърнат делото, те са само помощно средство. На практика това е нещо като

резервното колело - добре е да го има, но използването му не е задължително.

Третият възможен проблем е, че експертната дейност в правосъдието не е като отмерване на колбас или сирене - трудно е (ако не и невъзможно) да се направят категорични и неоспорими изводи. И то, ако оставим извън скоби неизвестните в самото поставяне на задачата.

Така например, няма как да се даде точна оценка на даден предмет, независимо дали е скъп накит, старинна фигура или монета, преди да бъде намерен или поне видян. Не са редки и случаите, когато се налага да се правят експертни оценки по описание на потърпевшите. А това изобщо не е маловажно, защото води до квалификацията на дадено престъпление в по-лека или по-тежка категория. Оттук влияе и върху евентуалните мерки за неотклонение, върху тежестта на присъдата или на обезщетението и т. н.

Тази приблизителност обаче може да има изключително сериозни последствия.

Един от много физиономичните примери в нашето правораздаване тук е т. нар. танкова касета, която доведе до оставката на Петър Младенов през 1990 г. и избора на Жельо Желев за президент малко по-късно. Всеизвестната реплика най-добре е танковете да дойдат, произнесена на 14 декември 1989 г. пред парламента, се наложи да бъде чута и анализирана от 13 специалисти в областта на звукозаписната дейност, които трябваше да се произнесат пред съда по казуса дали има, или не монтаж. И въпреки това вероятността за манипулация не бе изключена напълно.

Има още един, четвърти проблем, който не е за пренебрегване. Както и може да се допусне, той е свързан с паричното изражение на тази дейност. Трудът на вещите лица няма как да се измери точно, защото всеки случай е индивидуален, независимо че е публикувана Тарифа на Висшия съдебен съвет (ВСС) за това (ДВ, бр.51 от 2004 година).

Макар за определени лица, включени в списъка на експертите, това и да е добър начин за припечелване, в общия случай разходното перо Експертизи е най-голямата дупка в бюджета на ВСС. Показателен е случаят с неуредените сметки между висшия кадровик на съдебната власт и Националния институт по криминалистика и криминология (НИКК) към МВР за повече от 1 млн. лв., който се точи от доста време. Много от вещите лица чакат с месеци и с години, за да си получат честно изкараните хонорари.

Целият проблем е, че когато съществува съмнение за извънпрофесионални мотиви при изготвянето на заключението от вещото лице, не е лесно то да бъде отстранено, защото е трудно да се докаже, че някой е повлиял върху експертното мнение под една или друга форма, освен ако не става дума за съвсем грубо и открито погазване на правилата.

Донякъде нещата може и да се коригират от текста на чл.153 от НПК, който гласи: Допълнителна експертиза се назначава, когато експертното заключение не е достатъчно пълно и ясно, а повторна - когато не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност. Но това е изключение, което изобщо не е лесно да се използва в практиката.

Усилието на експертите често може да се превърне в малкото камъче от поговорката за колата. Затова е добре да се има предвид, че истината, каквато и да е тя в техните заключения, е подложена на двоен риск. От една страна, тя отразява несъвършенството на цялостната ни съдебната власт. Но, от друга страна, съвсем не е застрахована от дефекта и на кривото огледало, в което нещата може да останат такива, каквито не са. Особено когато има кой да си плати за подобна редакция на картинката.

 

–––––––––––––––––

* Текстът е публикуван на 2 октомври 2006 г. в "Параграф 22", издание на в. "Банкеръ" за законност и власт.

 

––––––––––––––

Продължава...

Соня Колтуклиева: Очаквам каскаден срив на изданията, контролирани от Делян Пеевски*

"Делян Пеевски подготвя оттеглянето си от България. Премиерът Борисов е получил ясни знаци, че Брюксел повече няма да търпи отровната медийна среда в България да поразява демократичния образ на Обединена Европа."

 

-  Госпожо Колтуклиева, България от няколко дни е в епицентъра на световните медии и организации, което определено не се хареса на властта у нас. Но днес станахме свидетели на три знакови събития, като ще започна в хронологичен ред с първото по време - премиерът Бойко Борисов, главният прокурор Сотир Цацаров и министърът на МВР Младен Маринов свикаха спешна пресконференция, на която съобщиха, че евентуалният извършител на зверското убийство в Русе е задържан в Германия (убийството на журналистката Виктория Маринова). Може ли този брифинг да бъде определен като кризисен пиар на отиващата си власт и успяха ли държавните мъже да тушират с него обществения гняв?

- Най-печалното в България е отчайващото недоверие в правителството, прокуратурата и полицията. И никакви извънредни пресконференции със заплахи към "гадовете", които рушат имиджа на България по света, няма да помогнат. Бойко Борисов, Сотир Цацаров и Марин Младенов днес излъчваха страх, безпомощност и паника.

Продължава...

Защо частната охрана на градове и села противоречи на Конституцията*

Веселин Вучков е професор по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ - Благоевград и в Академията на МВР. Автор е и на лекционен курс по „Правен режим на разузнавателните служби“, който чете в магистърски и бакалавърски степени в двата университета. Бил е министър на вътрешните работи във второто правителство на ГЕРБ (ноември 2014 г. - март 2015 г.), от този пост подава оставка. В първото правителство на ГЕРБ е заместник-министър на вътрешните работи (2009 г. - 2013 г.), сред неговите ресори са нормотворчеството и взаимодействието с НС. Бил е депутат от гражданската квота на ГЕРБ в два парламента - 42-ото Народно събрание (2013 г. - 2014 г.) и 43-ото Народно събрание (2014 г. - 2015 година).

Становището на проф. Вучков по конституционно дело № 5 от 2018 г., образувано по искания на главния прокурор Сотир Цацаров и на президента Румен Радев, е публикувано в сайта www.lberta.bg

Продължава...

С лиценз от БНБ се краде по-лесно, отколкото с „чадъри“ в МВР и прокуратурата!*

Чрез няколко врътки по Търговския закон и едно леко… „изнасилване“ на Закона за Търговския регистър, собствениците на Финансова къща „Логос ТМ“ спечелиха 300 000 лв. и оставиха три семейства на улицата!

Схемата е проста, но за сметка на това… убийствено ефикасна. В смисъл такъв, че „мозъците“ печелят при всички положения, докато жертвите им имат право на „избор“: или да си теглят куршума, или да започнат живота си отначало, или да се примирят с участта си на просяци.

Продължава...
Абонамент чрез RSS