Общество и власт

Нотариус Теодора Вуцова: Има решение за застрахователните измами

Нотариус Теодора Вуцова: Има решение за застрахователните измами

Нотариус Теодора Вуцова е юрист, възпитаник на Софийския университет, със 17-годишен стаж като нотариус, юрисконсулт и адвокат. Освен нотариус, Вуцова е и главен редактор на списание "Нотариален бюлетин".

Г-жо Вуцова, заговори се, че Камарата на нотариусите е готова с предложение, което ще даде възможност да бъдат преустановени злоупотребите, които правят чужденци, като закупуват автомобили у нас, но не регистрират прехвърлянето на собствеността им и така при катастрофи ощетяват българските застрахователни фирми. Какви по-точно мерки предлагате? И защо правите предложението точно сега?

- Правим предложенията си сега неслучайно - знаете, че в момента тече обсъждането на новия Кодекс за застраховането и проблемите на застрахователите са на дневен ред. А тази практика от години е един от големите проблеми. Крайно време е да се вземат мерки, а ние имаме и възможностите, и опита да го направим. Практиката у нас е такава, че допуска чуждестранни граждани - най-вече румънски и молдовски, да купуват автомобили с договори за продажба, но да не заявяват тези сделки в КАТ. Българският продавач спокойно може да отиде в данъчното с този договор и да дерегистрира автомобила - така няма да има задължение занапред да плаща данъци за него. Но в КАТ пак няма да имат информация за новия собственик. Защото регистрацията там е задължение на купувача - той трябва да отиде и да заяви, че е имало прехвърляне на автомобила. А какво се прави масово? Успоредно с договора за продажбата се прави и едно пълномощно, с което новият собственик получава всички права върху автомобила, най-вече да го управлява. Регистрацията му в КАТ не се променя. А колата се изкарва в чужбина с това пълномощно, с него се и управлява - с българската му регистрация на името на българския собственик. И ако стане някаква катастрофа, искът за обезщетенията се предявява към нашия застраховател.  

Добре, но какво пречи старият собственик - продавачът, да дерегистрира колата в КАТ?

- Той няма такова задължение - от него се изисква само да отиде в данъчната служба. Но и данъчните нямат задължение да уведомяват КАТ за смяната на собственост. Затова ние предлагаме решение, което, от една страна, ще реши проблема на застрахователите, от друга - ще намали бюрокрацията за гражданите. А ще спести работа и на "Пътна полиция".

Предлагаме същия принцип и същото средство, чрез които се справихме с имотните измами преди години: да използваме възможностите на единната информационна система "Единство" на Камарата на нотариусите. В нея сега се подава информация за всички пълномощни за разпоредителни сделки с недвижими имоти. Идеята ни е към нея да се обособи още един модул: за моторни превозни средства. И нотариусите да вкарват в този модул информация и за сделките за покупко-продажби на автомобилите - по същия начин, по който го правят за завещанията и пълномощните. След което тази информация за прехвърлянето на собствеността да постъпва директно, автоматично в информационните масиви на МВР и на "Пътна полиция" и да е достъпна и за тях в реално време. Така регистрацията, а съответно и дерегистрацията на автомобилите, ще става на базата на връзката между двете информационни системи. За гражданите също ще е по-удобно, защото още на другия ден новият собственик ще може да отиде да си регистрира автомобила. А застрахователите пък няма да носят отговорност за щетите, настъпили след прехвърлянето на автомобила на чужденеца. След дерегистрирането застрахователят няма да отговаря за този хипотетичен молдовски или румънски гражданин, който ще се опитва да кара с пълномощно и да се ползва от застраховките на стария собственик.

Направихте ли вече официално такова предложение и какво мислят за него в МВР?

- От няколко месеца е сформирана работна група, в която участваме и ние заедно с МВР и с КАТ, и в нея вече се обсъждат детайлите в това предложение. Дотук и застрахователите, и МВР, и ние сме на едно мнение - че мярката е добра и че няма пречка тя да се превърне в практика. Имаме пълната техническа готовност да я осъществим. Оттук-нататък това е въпрос на желание и организация. Просто трябва МВР да изгради връзка към своята информационна система, т.е. да допусне създаването на такава връзка. Защото всъщност нашето предложение е този обмен на информация да е взаимен: ние да получаваме достъп до информацията за наложените запори върху автомобилите, защото тя е налична само и единствено в КАТ и никъде другаде. А те да получават от нас информацията за сключените сделки и за преминаването на собствеността в други ръце.

Щом цари такова единодушие, при това от месеци - какво пречи тази връзка да бъде изградена? Кое е толкова сложно за организиране? Или забавянето се дължи на тромавите законодателни процедури?

- Това вече не мога да кажа, не знам. Но чисто технически, според нас, не е необходимо дори да се минава през законодателни изменения - достатъчна е промяна на два подзаконови нормативни акта: Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите и Наредба І-42 на МВР, която урежда регистрирането, отчета, пускането в движение и спирането на МПС. Което значи, че въобще не е нужно да се минава през законодателната процедура.

Имате ли данни колко такива случаи на "източване" на застрахователни компании стават за година, например? За щети в какъв размер говорим?

- Не мога да назова такива числа. Но знам, че проблемът е голям. Той бе коментиран дори и при обсъждането на новия Кодекс за застраховането в Народното събрание. Затова смятаме, че сега е моментът за обсъждане и на нашето предложение. За да убедим всички, че това е нещо, което ще бъде полезно за държавата, за застрахователите, за гражданите и бизнеса.

А има ли аргументи против това предложение на Камарата?

- Ами не съм чула такива, не знам дали изобщо има аргументи против. Пак казвам - в работната група сме единодушни, че това, което предлагаме, ще е от полза. Остава само технически да се изпълнят нещата. Още повече че предложението ни не предполага нито заплащане на такси от страна на държавата, нито инвестиране на някакви средства. Знаете - системата "Единство", за която говорим, е изградена и се поддържа изцяло със средства на нотариусите. Трябва само да се осъществи  връзка между информационните бази на Камарата на нотариусите и тази на МВР. За гражданите също няма да има никакви промени -  таксите на нотариусите ще си останат същите, не се предвижда оскъпяване, въпреки че за нотариуса на практика се въвежда още едно задължение.

Като се заговорихме за единомислие и за работни групи, се сещам за още една работна група, в която уж всички бяха единодушно съгласни, че пак чрез нотариусите ще могат ако не да се прекратят, то поне значително да се затруднят т. нар. кражби на фирми. Идеята беше да се въведе задължителна нотариална заверка като условие, без което да не може да се вписват решения за смяна на управителя на дружествата, на сделки за прехвърляне на дялове или при разпоредителни сделки с имущество. И по тези въпроси уж имаше съгласие още преди месеци, а пък все още няма предложение за промяна в законодателството. Защо?

- Вярно е, има такава група. Тя обаче официално започна работа едва през септември. Всъщност в момента спорът е как трябва да стане това, което се предлага: дали е нужно да се променя законът, или ще е достатъчно само да се внесат поправки в няколко подзаконови нормативни акта. Нашето становище е 7категорично: нужно е да има законодателно изменение, с което липсата на такава нотариална заверка - например при решение за смяна на управител да е основание длъжностното лице да откаже вписване в Търговския регистър. Но съществува и друга гледна точка. Както виждате, бавят ни чисто технически въпроси. Но за по-важното - че такива промени са необходими, че трябва да се въведе задължение тези сделки и решения, които изброихте, да бъдат вписвани само след нотариална заверка на подпис и съдържание и че длъжностните лица по регистрацията трябва да могат да влизат в системата "Единство" и да правят проверки, сме съгласни всички.

Не става ли вече твърде широк кръгът на хора с достъп до тази информационна система? Освен нотариусите сега предлагате в нея да могат да правят проверки и органите на МВР, отделно и служителите от Агенцията по вписванията. Заговори се, че и селските кметове, а също и дипломатическите представители на държавата ни в други страни, които са упълномощени да заверяват пълномощни - и те да получат достъп до нея. Не е ли опасен този толкова разширен достъп до тази информация?

- Към този момент системата не дава никакви признаци, които да ни притесняват в това отношение. Освен това достъпът до нея е само с електронен подпис. Що се отнася до кметовете - няма предложение и те да бъдат допускани до информационната система, изобщо не е ставало дума за това, не сме обсъждали такъв вариант. Пък не е и нужно, защото те не заверяват пълномощни, чрез които да може да се прехвърли имот. Тази система към момента обхваща само и единствено пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, каквито кметовете не могат да заверяват. Както и оттеглянето на тези пълномощни, а освен това и завещанията.  Кметовете не боравят с такава материя, затова нищо не налага да им се дава достъп и на тях до системата.

Добре де, а какъв е смисълът да се иска заверка на решение на общото събрание на дружеството за разпореждане с имот на дружеството, след като съществува Тълкувателно решение 3 от 2013 г. на ВКС, според което такова решение въобще не е нужно. И управителят спокойно може да прехвърли имуществото на дружеството и без него - сделката няма да е недействителна?

- Да, всеки юрист знае добре това решение на ВКС. Но ще ви кажа какво се прави в практиката: винаги се иска да има такова решение на общото събрание. Всеки нотариус пита първо за това и предупреждава купувача, че е в негов интерес да го има.  Да, вярно е, не мога да се подпиша, че абсолютно всеки нотариус го прави. Но това е практиката на повечето от колегите. Що се отнася до заверките на такива решения - това според нас ще даде една по-голяма правна сигурност. Убедени сме в това.

Как на практика ще се осъществяват тези заверки на подпис и съдържание, особено за дружества, които имат внушително число акционери или съдружници? И няма ли това да е прекалено голяма финансова тежест за фирмите - все пак ще се плаща такса за всеки заверен подпис?

- Сега, особено при акционерните дружества, съществува практика да се кани нотариус, който да присъства на разискванията и да констатира какви решения са гласувани. Това е принципът, който може да се приложи и в случая - няма пречка нотариусът да присъства на събранието и там, на място да се подготвят документите. Това, разбира се, ще е добро решение в случаите, в които става дума за множество акционери или съдружници. Що се отнася до таксите - те няма да се променят, ще се запазят същите, както са и досега: 6 лв. с ДДС за удостоверяване на първия подпис и по 2 лв. за всеки следващ. Не се предвижда промяна и на таксите за заверка на съдържанието - те се определят от обема на самия документ: в масовия случай - например при решение за смяна на управител, ще става дума за една-две странички. Не смятам, че това би било кой-знае колко голяма финансова тежест за бизнеса. Още повече че такива решения не се вземат всеки ден - нотариалната заверка ще бъде задължителна само в три случая: прехвърляне на дялове, решение за разпореждане с имущество и смяна на управител. Толкова. Да, вярно, ще има още една такса, която ще трябва да се плати. Но пък за бизнеса ще има далеч по-голяма сигурност. А това е важното.

 

"Банкеръ"/"Параграф 22"

Коментари

нагоре